--
 • +36 1 278 40 50 • printing@printing.hu

Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. mely létrejött egyrészről a megrendelő (a továbbiakban röviden: Megrendelő), valamint a Regiszter Printing Kft. (továbbiakban röviden: Vállalkozó) (székhely: 1211 Budapest, Duna lejáró 4-10. Cg.: 01-09-164848, Adószám: 10719321-2-43, Tel/Fax: 1-278-3090 www.plakatnyomda.hu) (együttesen a továbbiakban röviden, mint Felek) között az alábbi feltételek szerint:

 

 1. Általános tudnivalók

 

1.1. Kizárólag a Megrendelő által a www.plakatnyomda.hu oldalon történő megrendeléssel jön létre a szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.2. Az oldal szolgáltatásait ügyletképességgel (cselekvőképességgel) rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival, vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A regisztrációs eljárás során a Vállalkozó megtévesztésével leadott személyes adatokból eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

 

 1. Regisztráció

2.1. A regisztráció akár a termék(ek) megrendelése közben is, az adatok hiánytalan megadását követően végezhető el. A Vállalkozó regisztráció nélkül is elfogad megrendelést, azonban az általa esetlegesen nyújtott speciális szolgáltatások csak a regisztrált (teljes jogú) Megrendelők számára hozzáférhetőek.

2.2. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat az Megrendelő köteles viselni. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség.

 

 1. A megbízás tárgya

A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt nyomdai munkát, szolgáltatásokat az adott technológiájának megfelelő legjobb minőségben elvégzi.

 

 1. Megrendelés

A Megrendelő a kiválasztja a megrendelni kívánt terméket, majd beállítja a darabszámot, alapanyagot és az esetleges utómunkát. Az elfogadása után a kosarában megtekinti és elfogadja a végárat, amennyiben kedvezménye van, úgy azt is érvényesíti. Megadja a szállítási- és kiválasztja a fizetési paramétereket, s azoknak megfelelő lépéseket végigviszi. Vállalkozó a megrendelést írásban, elektronikus úton visszaigazolja. A szerződés ezen írásos visszaigazolással jön létre.

A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Vállalási feltételek, kapcsolattartás

5.1 A Vállalkozó a Megrendelő megrendelési eljárását követően, automatikusan megrendelés visszaigazolást küld Megrendelő részére. Amennyiben e visszaigazolás a megrendeléstől számított 1 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor az úgy vélelmezendő, hogy a Vállalkozó a megrendelést nem fogadja el. Ezen határidő elteltével a Vállalkozót ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.2 Regisztrált Megrendelő 1 órán belül elállhat a megrendeléstől, erre az utánvéttel vagy személyes átvétellel megrendelt termékek megrendelésénél van módja

5.3 Abban az esetben, amennyibe Megrendelő egy a Vállalkozó által felajánlott, és nem személyre szabott, nem módosított tartalmú és elrendezésű dizájnnal ellátott terméket (ezen belül is azokat, melyeknél módosítás nem is végezhető, azaz bárkinek értékesíthető) rendel meg, úgy a Megrendelő elállhat a termék vásárlásától 8 munkanapon belül.

Amennyiben már az ő személyes igényei alapján módosult a termék, vagyis „a megrendelőre lett szabva”, s ezáltal csak az ő számára, egyedileg használható, úgy Megrendelő nem állhat el a termék vásárlásától (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről, különös tekintettel az 5§-ra).

Elállás esetén a Megrendelőnek kötelessége saját költségen eljuttatni a terméket a Vállalkozónak, aki csak abban az esetben kötelezhető a vételár visszatérítésére, amennyiben a termék újraértékesíthető teljes áron. Ebben az esetben 60 napos teljesítéssel köteles visszatérítenie a vételárat Megrendelő részére.

 

 1. Anyagok átvétele, ennek igazolása

6.1. Minőségi átvétel: A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%- ot nem haladja meg.

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által az online rendszeren keresztül feltöltött saját kép-, illetve dizájn-anyag minőségéből eredő reklamációkért. Feltöltött anyagok esetén a Vállalkozó saját szakmai belátása szerint, optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.

6.2 Mennyiségi átvétel: A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

 

 

 

 

 1. A fizetés

 

7.1. A Vállalkozó online rendszerében látható ajánlataiban, elektronikus úton, az online rendszer által küldött visszaigazolásaiban, számláiban feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott Áfa terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, egy meghatározott db számú egységnyi termékre vonatkozóan. A Vállalkozó megadott árai az adott árunak megfelelő csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák, ezeket a fizetési- és szállítási paraméterek kiválasztása után számolja az online rendszer a számlához.

7.2. Készpénzes/Utánvétes fizetés: A megrendelt terméket a Megrendelő kézhezvételekor fizeti, ez kizárólag a személyes átvétel vagy az utánvételes opció választásánál lehetséges.

7.3. Előrefizetés banki átutalással: A megrendelt terméket a Megrendelő előre fizeti. A megrendelt terméket csak az ellenérték megérkezésének regisztrálása után kezdi el Vállalkozó gyártani.

7.4. Fizetés Bankkártyával: A megrendelt terméket a Megrendelő a megrendelési folyamat fizetési moduljánál fizeti. A kártyaadatok megadása az MKB Bank saját oldalán történik, így a Vállalkozó a vevő bankkártyájának adatait nem látja, csak a sikeres teljesítésről (vagy nem teljesítésről) ad tájékoztatást  a rendszer.

 

 1. A szállítás

 

8.1 Vállalkozó rendelés teljesítést, és kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal. A Vállalkozó a rendelés teljesíthetőségének visszaigazolását követően lehetőséget biztosít Megrendelőnek a kiszállítási időpont megválasztására, amely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

8.2. A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

8.3. Szállítás postai feladással: A küldemény érkezése előtti napon egy értesítő e-mailt küld a Vállalkozó a küldemény feladásáról. Megrendelőnek olyan címet kell megadnia, ahol hétköznap munkaidőben elérhető. A postás sikertelen kézbesítés esetén a következő napon újra megpróbálja kézbesíteni a küldeményt. Amennyiben másodszori alkalomra sem sikerül, a Megrendelővel telefonon kapcsolatba lép és egyeztet az átvételről. Amennyiben munkahelyi címre kéri Megrendelő a szállítást, a cég nevét is köteles megadni.

8.4. Szállítási határidő: A szállítási határidőről a Megrendelő a megrendelt termék adatlapján találhat információt. Amennyiben egy rendeléshez több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó.

8.5. Személyes átvétel: A Megrendelő választása szerint a megrendelt terméket személyesen átveheti a Vállalkozó székhelyén, 1211 Budapest Duna lejáró 4-10. szám alatt.
A rendelt mennyiségtől legfeljebb 5 %-kal történő túl, illetve alul szállítás megengedett. Ha a szállítmány több tételből áll, a mennyiségi tolerancia tételenként értendő. Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi 10 % tárolási díj ellenében raktározza a Vállalkozó. Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 6 hónap elteltével sem veszi át, a Vállalkozó a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.

 

 1. Felelősségvállalás

A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Vállalkozót ellássa. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.

A Vállalkozó mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében.

A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazonáltal felelősséget legfeljebb az elvégzett munka értékéig vállal.

A Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.

Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja a kártérítési felelősséget.

A Vállalkozónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.

 

 1. Vis major

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Vállalkozó nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Vállalkozó nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

 

 1. Szerzői jog

Vállalkozó által készített mindennemű grafikai alkotás, fotó és film vagy videóanyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis szerzői jogilag védett, a Vállalkozó tulajdona. A Megrendelő felhasználója és nem tulajdonosa a fent említetteknek, kivétel a céges logó. Bármilyen egyéb felhasználása a jogtulajdonos belegyezésével történhet. Ezek engedély nélküli felhasználása a szerzői jog megsértését vonja maga után. Különösen igaz ez, a tervezésnél a Megrendelőknek küldött mintákra és tervekre, ha a Megrendelő a megrendeléstől eláll, viszont a birtokába jutott terveket és azok elemeit felhasználja.

 

 1. Adatvédelem

 

12.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a vásárlókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A Vállalkozó a regisztrációhoz megadott információkat kizárólag a megrendelésekkel kapcsolatosan használja fel, harmadik félnek nem adja át.

A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerver rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használja fel. A Vállalkozó adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

 

 1. Az általános szerződési feltételek érvényessége

 

Jelen szerződési feltételek 2017. március 1 napjától érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

 

 1. A szerződés megszűnése

A Vállalkozó jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:
•Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
•Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozóval szemben, amely a Vállalkozó hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a Vállalkozó valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 

15.2 Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pesti központi bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Általános Szerződési Feltételek utolsó módosítási időpontja: 2017. március 1.

 

Titoktartási nyilatkozat

1.     Ez a nyilatkozat a személyes adatok a weboldalon történő feldolgozására vonatkozó irányelveket és gyakorlatokat mutatja be. A titoktartási irányelvek a Regiszter Printing Kft-re, illetve az általa üzemeltetett weboldal(ak)ra vonatkoznak.

2.     A “Személyes információ” kifejezés olyan információt jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az információ alapján azonosítható, vagy aki az információ és egyéb olyan információ alapján azonosítható, amelynek a Regiszter Printing Kft a birtokában van, vagy valószínűsíthető, hogy birtokában lesz.

3.     A Regiszter Printing Kft. irányelve az, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantálja az összes általa birtokolt személyes adat tisztességes és jogszerű feldolgozását. Minden szükséges intézkedést megtesz ezen irányelv alkalmazása érdekében. A Regiszter Printing Kft. minden olyan alkalmazottja és adatfeldolgozója, akinek hozzáférése van a személyes információkhoz, köteles tiszteletben tartani a Felhasználó személyes adatainak bizalmas voltát.

4.     A Felhasználó anélkül is hozzáfér a www.plakatnyomda.hu weboldalhoz és böngészhet ott, hogy a Regiszter Printing Kft. személyes információt rögzítene és tárolna, a felhasználói IP cím és egyes session adatok rögzítésén kívül, mint amilyen például a látogatás időtartama, és a használt böngészőtípus.

5.     Bármely a Regiszter Printing Kft által bekért személyes adatot kizárólag saját szolgáltatásai nyújtásához használja fel és csak addig őrzi meg, amíg e célból ez szükséges és jogszabály ezt előírja, illetve megengedi.

6.     Egyéb személyes információkat is gyűjthető önkéntes alapon a weboldal és/vagy a szolgáltatások használata közben. Amikor ilyen információt kér, a Regiszter Printing Kft. világosan ismerteti az információ jellegét és azt a különleges célt (célokat), amely(ek)re azt felhasználja, vagy felhasználhatja, illetve felajánlja a Felhasználónak azt a lehetőséget is, hogy ne vállalja az ilyen jellegű információ átadását.

7.     A weboldal megtekintésekor bizonyos információkat a Felhasználó számítógépén helyezhet el, ún. “cookie” file formátumban. A cookie nem más, mint egy kisméretű, a számítógépen létrehozott adatfile. A Regiszter Printing Kft cookie-kat használ bizonyos adatok tárolására, melyeket aztán a weboldal arra használ fel, hogy annak használatát élvezetesebbé tegye a használat egyszerűsítésével. A weboldalon belül használt bármelyik cookie-ban tárolt információ csak a weboldal gyakorlati használata szempontjából lényeges. Egyik www.plakatnyomda.hu cookie-ból, vagy annak használata folytán sem jut a Regiszter Printing Kft semmilyen információhoz. A cookie-hoz csak a www.plakatnyomda.hu weboldal férhet hozzá. Harmadik félnek nem lesz hozzáférése a cookie-ban tárolt információhoz, és a Regiszter Printing Kft egy cookie-nak a tartalmát sem fogja átadni harmadik felek számára. A legtöbb böngészőprogram alapértelmezett beállítása a cookie-k elfogadása. A cookie-k használata elterjedt és általában elfogadhatónak tartják őket. Ha a Felhasználó nem kíván hozzájárulni a cookie-k használatához, illetve, ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor ilyet használnak, Internet-böngészőjének beállításait tetszése szerint módosíthatja. A weboldal által felkínált cookie-k azért vannak, hogy a weboldal használatát megkönnyítsék a Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó, vagy a Felhasználó rendszergazdája letiltatja a cookie-kat, a weboldal ezen, a használatot segítő funkció nélkül fog tovább működni.

8.     A Regiszter Printing Kft folyamatosan figyelemmel kíséri a birtokában lévő személyes adatok harmadik fél -pl. szállítók, és alvállalkozók- általi feldolgozásánál azt, hogy betartják-e a helyi alkalmazandó törvények és szabályok előírásait.

9.     A weboldal tartalmazhat olyan, más weboldalakra vezető linkeket, melyeknek nem a Regiszter Printing Kft a tulajdonosa. A Regiszter Printing Kft az ilyen weboldalak tartalmáért, vagy titoktartási irányelveiért, vagy azokért a személyes információkért, melyeket az ilyen weboldalak bekérhetnek, vagy számítógépére helyezhetnek, felelősséget nem vállal.

10.  A Regiszter Printing Kft az ügyfél-információs adatbázisait (mely a Felhasználó személyes adatait is magában foglalhatják), értékes forrásnak tekinti. Ha vagyontárgyainak bármekkora részét harmadik feleknek adná el, vagy azt ezekre ruházná át, ez magában foglalhatja a fentebb említett információs adatbázisok eladását, vagy átruházását is.

 

 

Jogi nyilatkozat

Védjegyekkel kapcsolatos jogok

A plakatnyomda.hu a Regiszter Printing Kft. javára bejegyzett domainnév. E jogvédett név-, illetve kifejezés bármilyen harmadik személy által történő használata az Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárításáért- és kárenyhítéséért kész minden szükséges lépést megtenni.

Az oldalon megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Regiszter Printing Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.

 

Szerzői jogvédelem

Kijelentjük, hogy a www.kartonstanc.hu oldalon megjelent információkat az Regiszter Printing Kft. birtokolja. Tilos a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tőlünk – nem csak internetes oldalainkról – származó információk tartalmának részben, vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése.

A plakatnyomda.hu oldalain megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük!

 

Hivatkozások a www.kartonstanc.hu-ra, információ átvétel

Nem szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás abban az esetben, ha a webáruház cikkének címét, vagy – a főoldalunkon való megjelenítéskor látható – bevezetőjét (leadjét) veszik át. Ez esetben kitétel, a jól olvasható forrásmegjelölés (Forrás: kartonstanc.hu ) és link elhelyezése, mely a http://www.kartonstanc.hu domainnévre mutat.

Az átvevő internetes oldal nem keltheti azt a benyomást, hogy ezt a Regiszter Printing Kft, vagy maga a Regiszter Printing webáruház javasolja az általuk forgalmazott, vagy kínált termék, szolgáltatás megvásárlását!

A Regiszter Printing Kft. hozzájárul weboldalainak böngészéséhez, kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból történő – átvételéhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Regiszter Printing Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges!
A fentiektől eltérni csak a Regiszter Printing Kft-vel kötött előzetes írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződött fél jogosult. Amennyiben ezen feltétételeket megsértik, a Regiszter Printing Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

 

Olvasói beleegyezés

Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. Nem teszünk különbséget regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között.

 

 

Adatvédelem

 1. Általános rendelkezések

I/1. Az Üzemeltető személye

Jelen weboldalt a Regiszter Printing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest Duna lejáró 4-10. cégjegyzékszám: 01-09-164848; e-mail: printing@printing.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Üzemeltető kezeli.

I/2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a honlapon nem regisztrálnak, vagy a regisztráció ellenére nem vásárolnak. Bizonyos adatkezelések és feltételek csak regisztrált, vagy tényleges vásárlást bonyolító felhasználókra vonatkoznak.

I/3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki, ide értve a jelen weboldalon működő webáruház szolgáltatásait és adatkezeléseit is.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

I/4. Az Üzemeltető tevékenysége, a weboldal célja

Üzemeltető nyomdaipari szolgáltatások reklámozásával és értékesítésével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, amely szolgáltatását nem kizárólag a Magyarország területén nyújtja.

Jelen Weboldal célja az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről.

Jelen Weboldal célja a regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrált felhasználók személyre szóló tájékoztatása.

Jelen Weboldal célja a webáruház fenntartása és üzemeltetése, az irányadó jogszabályoknak és a Weboldalon közzétett szabályzatoknak megfelelően.

I/5. Irányadó jog

Az Üzemeltető a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Üzemeltető tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Üzemeltető kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Üzemeltető kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

 

 1. Adatkezelés

II/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, és terméket rendel meg, vagy egyéb módon a webáruházon keresztül az Üzemeltetővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok – elsősorban a kereskedelemre, a szerződésre, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok – is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatok kezelésének jogalapja a jogszabály rendelkezése.

Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése, továbbá a webáruház üzemeltetése, a termékek vásárlásának, előállításának, kiszállításának bonyolítása. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználja az Üzemeltető.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

–           személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

–           az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

–           a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

–           az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

–           ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

–           az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Figyelemmel az I/5. pontban foglaltakra, az Üzemeltető magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai, valamint az 2012. január 1.-től hatályos alkotmány és Adatvédelmi Törvény szabályai az irányadók.

Az Üzemeltető az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat – így különösen a webáruházban történő vásárlást – kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.

A felhasználók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése.

Az adatkezelés célja a webáruház vonatkozásában az érintett azonosítása, az érintett vásárlásának pontos rögzítése, az érintett által vásárolt termékek előállítása, érintettnek történő eljuttatása, a számlázás, fizetés érvényesítése, továbbá a vásárlással létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Amennyiben jogszabály – elsősorban a webáruházban történő vásárlás körében – kötelező adatkezelést rendel el, vagy adatkezelést lehetővé tesz, az adatkezelés jogalapja az adott jogszabály rendelkezése, felhatalmazása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően elsősorban azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése, hírlevelek és reklámok küldése, webáruház működtetése, megrendelések, vásárlások kiszolgálása céljából használja fel.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a II/11. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

II/6. Adatfeldolgozó igénybe vétele

Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.

Amennyiben a felhasználó valamely terméket megvásárol, az Üzemeltető jogosult arra, hogy mindazon személyes adatokat átadja a termék gyártója részére, amely személyes adatok szükségesek a termék előállításához. Így különösen átadja az Üzemeltető a termékekre elhelyezni kívánt feliratokban, képeken szereplő adatokat. Az Üzemeltető a termékek előállítását végző partnerei személyéről az érintettek részére kérelemre részletes tájékoztatást ad. Az Üzemeltető által értékesített termékeket az alábbi személyek állítják elő, így az alábbi személyek részére történik az adatok átadása:

 • Regiszter Printing Kft. 1211 Budapest, Duna lejáró 4-10.

Az előállítás során a személyes adatok feldolgozása, terméken való rögzítése automatikus úton, az érintett egyedi azonosítása, a személyes adat felhasználása nélkül történik.

II/7. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználók megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, az Üzemeltető által forgalmazott, értékesített termékekkel, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat az Üzemeltető reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a felhasználók számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

Jelen pont szerinti felhasználás valamennyi felhasználóra kiterjed, amennyiben személyes adataikat az Üzemeltetőnek megadják, így a nem regisztrált vásárlókra is.

A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.

II/8. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

–           azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

–           az érintett azt kéri;

–           az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

–           az adatkezelés célja megszűnt;

–           azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

II/9. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.

II/10. A regisztráció és az adatok törlése az érintett kérelmére

A felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Üzemeltető öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Üzemeltető az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a regisztráció törlését az érintett kéri – így különösen, ha a törlési kérelem nem az érintett által megadott e-mail címről érkezik – az Üzemeltető kérheti, hogy az érintett megfelelően igazolja magát.

Amennyiben az Üzemeltető és az érintett között jogviszony jön létre, az ehhez kapcsolódó adatokat az Üzemeltető a regisztráció törlése ellenére tárolja, a fentiekben meghatározottak szerint.

II/11. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

II/12. Adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

II/13. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Üzemeltető az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Üzemeltető annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

 

III. A felhasználókra irányadó szabályok

III/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

–           Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

–           Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

–           Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

–           Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

–           Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

III/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.

 

 1. Üzemeltető felelősségének kizárása

IV/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

IV/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalt az Üzemeltető saját termékeinek és szolgáltatásainak bemutatására használja fel. Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az információk pontossága és teljessége érdekében, de nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk mindenkor megfelelnek az Üzemeltető által ténylegesen kínált termékeknek és szolgáltatásoknak.

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő termékek és szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben, a Weboldalon bemutatott mennyiségben és minőségben.

A Weboldalon közzétett információk csak a felhasználók tájékoztatását szolgálják, azok semmilyen módon nem tekinthetők az Üzemeltető szerződéses nyilatkozatainak, hivatalos tájékoztatóknak, használati utasításoknak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk eltérnek ugyanezen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, más forgalmazók által közzétett információktól.

A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a termékek és szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

Amennyiben a jelen Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételek, továbbá a vásárlásra, megrendelésre vonatkozó egyéb szabályzatok a jelen pont rendelkezéseitől eltérnek, az ÁSZF, valamint az egyéb szabályzatok rendelkezései az irányadók.

 

 1. Jogérvényesítés

V/1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

V/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

–           Panaszával fordulhat közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;

–           Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Üzemeltető 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

–           Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;

–           Bírósági úton érvényesítheti igényét.

Írjon most! Hívjon most!